โหลดเซลล์แอมพลิฟายเออร์รุ่น 133

โหลดเซลล์แอมพลิฟายเออร์รุ่น 133
Type 133 Load Cell Amplifier

เครื่องขยายสัญญาณโหลดเซลล์แบบไบโพลาร์

โหลดเซลล์แอมพลิฟายเออร์ เครื่องขยายสัญญาณโหลดเซลล์แบบไบโพลาร์รุ่น 133 สามารถกำหนดค่าและขยายเอาต์พุตอนาล็อกเป็นช่วงอินพุตที่หลากหลาย และกำหนดค่าเอาท์พุตอนาล็อกให้ตรงกับความต้องการทั้งแบบกระแสไฟ (mA) หรือแบบแรงดันไฟ (VDC) ได้อย่างง่ายดาย

Key Features

โหลดเซลล์แอมพลิฟายเออร์รุ่น 133

 • Bridge Resistance: 120–2,000 Ω
 • Load Cell Connection: 4 wire
 • Power Supply: 12V–24V
 • Operating Temperature: –20ºC to 50ºC
 • Bridge Excitation Voltage: 8.0 V DC
 • Linearity: 1:4,000
 • Bipolar Output
 • RoHS compliant

ฟังก์ชันพื้นฐานของแอมพลิฟายเออร์โหลดเซลล์ เครื่องขยายสัญญาณโหลดเซลล์รุ่น 133 คือการขยายสัญญาณจากโหลดเซลล์ใดๆ ที่มีการเชื่อมต่อแบบฟูลบริดจ์ การขยายสัญญาณนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลจากโหลดเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

เครื่องขยายสัญญาณโหลดเซลล์อยู่ในกล่องหุ้ม ABS ช่วยให้ติดตั้งหรือยึดกับพื้นผิวที่เหมาะสมได้ง่ายด้วยสกรูตัวเดียว

Specification

ช่วงอินพุตแบบเต็มสเกล

 • Type 133 (A) 0.25mV/V – 0.85mV/V
 • Type (B) 0.65mV/V – 1.65mV/V
 • Type (C) 1.5mV/V – 2.5mV/V
 • Type (D) 2.25mV/V – 3.25mV/V

ช่วงเอาท์พุต

 • 4-20 mA
 • 12mA +/-8 mA
 • 0-10 V
 • 5V +/- 5V

ซึ่งหมายความว่าเครื่องขยายสัญญาณโหลดเซลล์รุ่น 133 สามารถกำหนดค่าได้หลายแบบ ทำการเปลี่ยนแปลงและตั้งค่าได้รวดเร็ว ง่ายดาย และมีประสิทธิภาพ