ป้ายกำกับ: shaft power meter

ชุดเครื่องวัดกำลังเพลา Shaft Power Measurement Kits Series 430

ชุดเครื่องวัดกำลังเพลา Shaft Power Measurement Kits Series 430 ชุดเครื่องวัดกำลังเพลามีให้เลือกสองแบบคือ ชุดเครื่องวัดกำลังเพลาขนาดมาตรฐาน (Standard) และชุดเครื่องวัดกำลังเพลาขนาดเล็ก (Compact) โดยที่ชุดขนาดเล็กใช้วัดกำลังเพลาได้นาน 30 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการวัดในระยะเวลาสั้นๆ ภายในหนึ่งวัน ในขณะที่ชุดมาตรฐานใช้วัดกำลังเพลาได้ระยะเวลานานระหว่าง 30-60 วัน ชุดเครื่องวัดกำลังเพลา Datum Electronics ช่วยให้วิศวกรสามารถวัดแรงบิด วัดกำลังของเพลาและวัดความเร็วรอบ ได้อย่างแม่นยำ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์แบบพกพา [...]

Go to Top