ป้ายกำกับ: Phase Rotation Checker

เครื่องเช็คทิศทางการหมุนของมอเตอร์ Phase Rotation Checker DAC-PR-2S

เครื่องเช็คทิศทางการหมุนของมอเตอร์ SOKEN Phase Rotation Checker DAC-PR-2S SOKEN Phase Rotation Checker เครื่องเช็คทิศทางการหมุนของมอเตอร์ รุ่น DAC-PR-2S เครื่องตรวจจับและแสดงทิศทางการหมุนของมอเตอร์แบบไม่สัมผัสสำหรับสายการผลิต สามารถจับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ได้แม้ว่าโรเตอร์จะถูกซ่อนหรือไม่ปรากฏให้เห็น เพราะเครื่องนี้จะใช้วิธีการตรวจจับเฟสสนามแม่เหล็กที่รั่วไหลจากการหมุนของมอเตอร์ ทิศทางการหมุนของมอเตอร์กระแสตรงยังสามารถตรวจจับได้เมื่อโรเตอร์หมุนและทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก นอกจากนี้ ตัวตรวจสอบการหมุนเฟสนี้ยังสามารถใช้กับอุปกรณ์ชนิดใดก็ได้ที่สร้างสนามแม่เหล็กขณะเคลื่อนที่ เช่น มอเตอร์เชิงเส้น [...]

เครื่องเช็คทิศทางการหมุนของมอเตอร์ Phase Rotation Checker DAC-PR-1

เครื่องเช็คทิศทางการหมุนของมอเตอร์ SOKEN Phase Rotation Checker DAC-PR-1 SOKEN Phase Rotation Checker เครื่องเช็คทิศทางการหมุนของมอเตอร์รุ่น DAC-PR-1 เป็นเครื่องตรวจจับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ไร้สัมผัสแบบพกพาหรือแบบมือถือที่ใช้แบตเตอรี่ Your Content Goes Here DAC-PR-1 ใช้หลักการตรวจจับทิศทางการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กของสเตเตอร์ของมอเตอร์ หรือทิศทางการหมุนของโรเตอร์ของมอเตอร์ [...]

Go to Top