เครื่องวัดอัตราการไหล Flowmeter OPTIMASS 1400

เครื่องวัดอัตราการไหล
Flowmeter OPTIMASS 1400

Optimass 1400 Flowmeter เครื่องวัดอัตราการไหลของวัตถุดิบแบบวัดแรงโคริออลิส (Coriolis mass flowmeter) ที่มีความแม่นยำสูง สำหรับวัดอัตราการใช้เชื้อเพลิงเรือในอุตสาหกรรมการเดินเรือ รวมถึงการวัดมวลเชื้อเพลิง ความหนาแน่น และปริมาตร (±0.15% ของ MV)

OPTIMASS 1400 เป็นเครื่องวัดการไหลของมวลแบบโคริออลิส (Coriolis mass flowmeter) แบบท่อคู่ราคาประหยัด สำหรับการใช้งานกับก๊าซและของเหลว (สูงถึง 170,000 กก./ชม. หรือ 6,235 ปอนด์/นาที)

Key Features

ด้วยคุณสมบัติ Entrained Gas Management (EGMTM) สำหรับการใช้งานกับของเหลว ทำให้การวัดค่ามีความเชื่อถือได้แม้ในกรณีที่มีการจ่ายก๊าซสูงถึง 100% เครื่องวัดอัตราการไหลโฟลมิเตอร์ (Coriolis mass flowmeter) ช่วยให้สามารถวัดการไหลของปริมาตรและมวล ความหนาแน่น และอุณหภูมิได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักแม้ในภาวะกระบวนการที่ยากลำบากด้วยการไหลแบบ 2 เฟส

 • Twin straight tube design

 • Entrained Gas Management (EGMTM): No loss of measurement with gas entrainment up to 100%

 • Fast and completely digital signal processing

 • Best-in-class price/performance ratio

 • High accuracy mass, density and volume flow measurement (±0.15% of MV)

 • Extensive sensor and process diagnostics (incl. NE 107)

 • Integrated temperature measurement

 • Optimised flow splitter for low pressure loss

 • Optional PED approved secondary pressure containment up to 100 barg / 1450 psig

 • Optional insulation, heating jacket or purge ports

 • Immunity to crosstalk: resistant to installation and process effects

 • On-site verification of flowmeter with OPTICHECK service tool

AIMS BACHARACH Contact Resistance Meter Datum Electronics Flowmeter Helium Leak Detector Leak Standard LINXON Load Cell Phase Rotation Checker SOKEN Strain Gauge งานโปรเจคสร้างเครื่องจักร ทรานสดิวเซอร์แรงบิด รถ AGV ระบบชั่งน้ำหนักไซโล เครื่องชั่งน้ำหนักไซโล เครื่องซ่อมรอยบุบ เครื่องทดสอบ BUCKLE เครื่องยกกล่อง เครื่องยกระบบสุญญากาศ เครื่องยกแกนเหล็ก เครื่องวัดกำลังเพลา เครื่องวัดความต้านทาน เครื่องวัดอัตราการไหล เครื่องเช็คค่าความสูญเสียในเหล็ก เครื่องเช็คทิศทางการหมุน เครื่องเช็ครั่วก๊าซฮีเลี่ยม เครื่องเช็ครั่วน้ำยาแอร์ เครื่องเช็ครั่วสารทำความเย็น เซ็นเซอร์วัดความเครียด เซ็นเซอร์วัดแรงบิด เซ็นเซอร์แรงบิด โหลดเซลล์ โหลดเซลล์แอมพลิฟายเออร์ ไซโลฮอว์ก