เครื่องมาตรฐานสำหรับสอบเทียบเครื่องเช็ครั่วสารทำความเย็น BACHARACH LS-25

เครื่องมาตรฐานสำหรับสอบเทียบเครื่องเช็ครั่วสารทำความเย็น
Leak Standard BACHARACH LS-25

นอกจากเครื่องเช็ครั่วสารทำความเย็น H25-IR PRO แล้ว Bacharach ยังแนะนำ LS-25 Leak Standard เครื่องมาตรฐานสำหรับการสอบเทียบเครื่องเช็ครั่วสารทำความเย็น เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องตรวจจับรอยรั่ว H25-IR PRO เพื่อใช้เป็นมาตรฐานที่ตรวจสอบย้อนกลับได้

Operating Conditions
Tenperature 20°C ±2°C (68°F ±4°F)
Humidity 45% ±10% RH, non-condensing
Air Pressure 1 Standard Atmosphere ±10%
Orientation Bench top

Enclosure Dimensions: 12″x6″x6″ (WxHxD)
Weight: 3 lbs

LS-25 Leak Standard เครื่องมาตรฐานสำหรับการสอบเทียบเครื่องเช็ครั่ว สามารถปรับเทียบอัตราก๊าซและอัตราการรั่วที่ต้องการได้ โปรดดูพาร์ทนัมเบอร์สำหรับก๊าซขนิดต่างๆ ด้านล่าง สำหรับก๊าซชนิดอื่นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ซี.อาร์. เม็คเท็ค จำกัด

Part Number Calibration Gas Leak Rate
(not adjustable)
Accuracy
3015-5640 R12 3-10 g/yr ±15% of
3015-5641 R22 3-10 g/yr ±15% of
3015-5642 R134a 3-10 g/yr ±15% of
3015-5643 R404A 3-10 g/yr ±15% of
3015-5644 R407C 3-10 g/yr ±15% of
3015-5645 R410A 3-10 g/yr ±15% of
3015-5646 H1234YF 3-10 g/yr ±15% of
3015-5647 R32 3-10 g/yr ±15% of
3015-5648 R600a 3-10 g/yr ±15% of