หมวดหมู่: Project

เครื่องยกระบบสุญญากาศแบบเคลื่อนย้ายได้

Mobile Order Picker เป็นเครื่องยกระบบสุญญากาศแบบเคลื่อนที่ได้ สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานยังที่ต่างๆ ได้สะดวก สามารถนำไปยึดติดกับรถยกหรือรถรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) ได้อย่างง่ายดาย สะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงานเพราะสามารถใช้งานได้ทันที่เมื่อถึงหน้างาน เป็นระบบสแตนด์อโลน (Standalone) เพราะมีปั๊มสุญญากาศและแบตเตอรี่ในตัว ไม่ต้องเดินสายไฟและระบบสุญญากาศให้ยุ่งยาก มีเครื่องมือเสริมให้เลือกใช้หลากหลายชนิดสำหรับใช้ยกของที่มีลักษณะแตกต่างกันไป เช่น กระสอบ กระดานลามิเนต หรือยาง [...]

รถ AGV

รถ AGV บริษัท ซี.อาร์. เม็คเท็ค จำกัด C.R. Mechtech Co., Ltd. บริษัท ซี.อาร์. เม็คเท็ค จำกัด C.R. Mechtech Co., Ltd. รับทำเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบและสร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรโรงงาน เครื่องจักรสำหรับสายการผลิตในโรงงาน เครื่องมือสำหรับไลน์ผลิตต่างๆ [...]

เครื่องยกกล่อง

เครื่องยกกล่อง บริษัท ซี.อาร์. เม็คเท็ค จำกัด C.R. Mechtech Co., Ltd. บริษัท ซี.อาร์. เม็คเท็ค จำกัด C.R. Mechtech Co., Ltd. รับทำเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบและสร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรโรงงาน เครื่องจักรสำหรับสายการผลิตในโรงงาน เครื่องมือสำหรับไลน์ผลิตต่างๆ [...]

เครื่องยกแกนเหล็ก 40 KG

เครื่องยกแกนเหล็ก 40 KG รับทำเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบและสร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรโรงงาน เครื่องจักรสำหรับสายการผลิตในโรงงาน เครื่องมือสำหรับไลน์ผลิตต่างๆ

Go to Top