เครื่องวัดอัตราการไหล Flowmeter OPTIMASS 6400

เครื่องวัดอัตราการไหล
Flowmeter OPTIMASS 6400

Flowmeter OPTIMASS 6400 เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลของวัตถุดิบแบบวัดแรงโคริออลิส (Coriolis mass flowmeter) ประสิทธิภาพสูง สำหรับวัดอัตราการใช้ของเหลว รวมถึงการตรวจสอบปริมาณการใช้เชื้อเพลิง MGO, MDO, LNG และสำหรับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การวัดความเข้มข้นและความหนาแน่นในอุตสาหกรรมเคมี การผสม การตวง การเติม การวัดการไหล วัดความหนาแน่น วัดความถ่วงจำเพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

Key Features

 • Twin bent tube design

 • Entrained Gas Management (EGMTM): No loss of measurement with gas entrainment up to 100%
 • Fast and completely digital signal processing

 • Integrated temperature measurement

 • Optimised flow splitter for minimum pressure loss

 • High accuracy mass, density, and volume flow measurement (optional ±0.05% of MV)

 • Highest OIML accuracy class of 0.3 for custody transfer (CT)

 • Extensive sensor and process diagnostics (incl. NE 107)

 • Available in three different sensor materials (incl. Duplex and alloy 22)

 • Many options (heat tracing, purge port, etc.)

 • Self-draining when mounted vertically

 • Immunity to crosstalk: resistant to installation and process effects

 • On-site verification of flowmeter with OPTICHECK service tool possible

AIMS BACHARACH Contact Resistance Meter Datum Electronics Flowmeter Helium Leak Detector Leak Standard LINXON Load Cell Phase Rotation Checker SOKEN Strain Gauge งานโปรเจคสร้างเครื่องจักร ทรานสดิวเซอร์แรงบิด รถ AGV ระบบชั่งน้ำหนักไซโล เครื่องชั่งน้ำหนักไซโล เครื่องซ่อมรอยบุบ เครื่องทดสอบ BUCKLE เครื่องยกกล่อง เครื่องยกระบบสุญญากาศ เครื่องยกแกนเหล็ก เครื่องวัดกำลังเพลา เครื่องวัดความต้านทาน เครื่องวัดอัตราการไหล เครื่องเช็คค่าความสูญเสียในเหล็ก เครื่องเช็คทิศทางการหมุน เครื่องเช็ครั่วก๊าซฮีเลี่ยม เครื่องเช็ครั่วน้ำยาแอร์ เครื่องเช็ครั่วสารทำความเย็น เซ็นเซอร์วัดความเครียด เซ็นเซอร์วัดแรงบิด เซ็นเซอร์แรงบิด โหลดเซลล์ โหลดเซลล์แอมพลิฟายเออร์ ไซโลฮอว์ก