ป้ายกำกับ: ไซโลฮอว์ก

ไซโลฮอว์ก ระบบชั่งน้ำหนักไซโล Silo Hawk

ไซโลฮอว์ก ระบบชั่งน้ำหนักไซโลSilo Hawk – Silo Weighing System ระบบชั่งน้ำหนักไซโล Silo Hawk คือโซลูชั่นการชั่งน้ำหนักแบบเรียลไทม์ชั้นนำ สำหรับไซโลและอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักอื่นๆ โดยใช้โซลูชั่นการวัดที่มีความแม่นยำสูงจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เซนเซอร์แบบโบลท์ออน (Bolt-On Sensor) หรือเซ็นเซอร์แบบรูสลักเกลียวของ Datum Electronics Real-Time Monitoring โซลูชั่นการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ (Real-Time Monitoring) สำหรับไซโลและอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักอื่นๆ โดยใช้โซลูชั่นการวัดที่มีความแม่นยำสูงจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์แบบโบลท์ออน (Bolt-On Sensor) ติดตั้งเข้ากับระบบใหม่หรือระบบเดิมที่มีอยู่ วิธีการติดตั้งแบบโบลต์ออนนั้นไม่จำเป็นต้องยกไซโลหรือหยุดการทำงานของไซโล [...]

Go to Top