ป้ายกำกับ: โหลดเซลล์แอมพลิฟายเออร์

โหลดเซลล์แอมพลิฟายเออร์รุ่น 133

โหลดเซลล์แอมพลิฟายเออร์รุ่น 133 Type 133 Load Cell Amplifier เครื่องขยายสัญญาณโหลดเซลล์แบบไบโพลาร์ โหลดเซลล์แอมพลิฟายเออร์ เครื่องขยายสัญญาณโหลดเซลล์แบบไบโพลาร์รุ่น 133 สามารถกำหนดค่าและขยายเอาต์พุตอนาล็อกเป็นช่วงอินพุตที่หลากหลาย และกำหนดค่าเอาท์พุตอนาล็อกให้ตรงกับความต้องการทั้งแบบกระแสไฟ (mA) หรือแบบแรงดันไฟ (VDC) ได้อย่างง่ายดาย Your Content Goes Here โหลดเซลล์แอมพลิฟายเออร์รุ่น 133 Bridge [...]

โหลดเซลล์แอมพลิฟายเออร์รุ่น 132

โหลดเซลล์แอมพลิฟายเออร์รุ่น 132 Type 132 Load Cell Amplifier 0-10V โหลดเซลล์แอมพลิฟายเออร์ โหลดเซลล์แอมพลิฟายเออร์ เครื่องขยายสัญญาณโหลดเซลล์ รุ่น 132 ได้รับการออกแบบมาเพื่อขยายสัญญาณจากโหลดเซลล์ที่มีการเชื่อมต่อสเตรนเกจแบบฟูลบริดจ์ (full bridge strain gauge) หรือเซ็นเซอร์ที่คล้ายกัน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลจากโหลดเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น สามารถปรับเทียบเพื่อให้แรงดันเอาต์พุต 0-10V สำหรับช่วงโหลดคงที่จากเซ็นเซอร์ Your [...]

โหลดเซลล์แอมพลิฟายเออร์รุ่น 131

โหลดเซลล์แอมพลิฟายเออร์รุ่น 131 Type 131 Load Cell Amplifier 4-20mA โหลดเซลล์แอมพลิฟายเออร์ โหลดเซลล์แอมพลิฟายเออร์ เครื่องขยายสัญญาณโหลดเซลล์ รุ่น 131 ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เชื่อมต่อกับโหลดเซลล์ที่ใช้สเตรนเกจแบบฟูลบริดจ์ (full bridge strain gauge) หรือเซ็นเซอร์ที่คล้ายกัน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลจากโหลดเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น สามารถปรับเทียบเพื่อให้กระแสเอาต์พุต 4-20mA สำหรับช่วงโหลดคงที่จากเซ็นเซอร์ Your Content [...]

Go to Top