ป้ายกำกับ: เครื่องวัดอัตราการไหล

เครื่องวัดอัตราการไหล Flowmeter OPTIMASS 6400

เครื่องวัดอัตราการไหล Flowmeter OPTIMASS 6400 Flowmeter OPTIMASS 6400 เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลของวัตถุดิบแบบวัดแรงโคริออลิส (Coriolis mass flowmeter) ประสิทธิภาพสูง สำหรับวัดอัตราการใช้ของเหลว รวมถึงการตรวจสอบปริมาณการใช้เชื้อเพลิง MGO, MDO, LNG และสำหรับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การวัดความเข้มข้นและความหนาแน่นในอุตสาหกรรมเคมี การผสม การตวง การเติม การวัดการไหล วัดความหนาแน่น วัดความถ่วงจำเพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม [...]

เครื่องวัดอัตราการไหล Flowmeter OPTIMASS 1400

เครื่องวัดอัตราการไหล Flowmeter OPTIMASS 1400 Optimass 1400 Flowmeter เครื่องวัดอัตราการไหลของวัตถุดิบแบบวัดแรงโคริออลิส (Coriolis mass flowmeter) ที่มีความแม่นยำสูง สำหรับวัดอัตราการใช้เชื้อเพลิงเรือในอุตสาหกรรมการเดินเรือ รวมถึงการวัดมวลเชื้อเพลิง ความหนาแน่น และปริมาตร (±0.15% ของ MV) OPTIMASS 1400 เป็นเครื่องวัดการไหลของมวลแบบโคริออลิส (Coriolis mass flowmeter) แบบท่อคู่ราคาประหยัด สำหรับการใช้งานกับก๊าซและของเหลว [...]

Go to Top