เครื่องมือวัด

บริษัท ซี.อาร์. เม็คเท็ค จำกัด บริการจัดหาเครื่องมือวัดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องเช็ครั่วก๊าซ เครื่องวัดแรงบิด เครื่องวัดกำลังของเพลา เครื่องตรวจสอบทิศทางการหมุนของมอเตอร์

บริษัท ซี.อาร์. เม็คเท็ค จำกัด บริการจัดหาเครื่องมือวัดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องเช็ครั่วก๊าซ เครื่องวัดแรงบิด เครื่องวัดกำลังของเพลา เครื่องตรวจสอบทิศทางการหมุนของมอเตอร์

เครื่องเช็ครั่วก๊าซ เครื่องเช็ครั่วสารทำความเย็น

BACHARACH H25-IR PRO เครื่องเช็ครั่วสารทำความเย็น เครื่องเช็ครั่วก๊าวซฮีเลี่ยม เครื่องเช็ครั่วก๊าซติดไฟ หัวเซ็นเซอร์สำหรับก๊าซติดไฟ เครื่องตรวจจับการรั่วไหลก๊าซ

เครื่องเช็ครั่วก๊าซ เครื่องเช็ครั่วก๊าซฮีเลี่ยม

เครื่องเช็ครั่วก๊าซ Linxon Helium Leak Detector เครื่องเช็ครั่วก๊าซฮีเลี่ยมประสิทธิภาพสูง การเช็ครั่วก๊าซฮีเลี่ยมจะไม่ยากอีกต่อไป ด้วย LX218 ใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็ว

เครื่องมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องเช็ครั่วก๊าซ

เครื่องมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องเช็ครั่วน้ำยาแอร์ AIMS LS-20B เป็นเครื่องมาตรฐานสำหรับสอบเทียบเครื่องตรวจจับการรั่วไหลก๊าซ เครื่องเช็ครั่วสารทำความเย็น

เครื่องวัดแรงบิด เครื่องวัดกำลังของเพลา

Datum Electronics เครื่องวัดแรงบิด เครื่องวัดกำลังเพลามอเตอร์ เครื่องช่างนำหนักไซโล เครื่องวัดอัตราการไหล โหลดเซลล์แอมพลิฟายเออร์ เครื่องขยายสัญญาณโหลดเซลล์

เครื่องตรวจสอบทิศทางการหมุนของมอเตอร์

SOKEN เครื่องตรวจสอบทิศทางการหมุนของมอเตอร์ เครื่องวัดค่าความต้านทานต่ำ เครื่องเช็คค่าความสูญเสียในเหล็ก เครื่องวัดความต้านทานในขดลวดมอเตอร์