ขอบข่ายงานบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด

(Lab & On-site)

ขอบข่ายงานบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
(Lab & On-site)

บริษัท ซี.อาร์. เม็คเท็ค จำกัด บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทุกชนิด คาริเบทเครื่องมือวัดโดยช่างผู้ชำนาญ สอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิ สอบเทียบเครื่องวัดขนาด สอบเทียบเครื่องวัดมิติแบบต่างๆ และสอบเทียบเครื่องวัดทางไฟฟ้า ซึ่งมีรายการเครื่องมือวัดดังนี้

บริษัท ซี.อาร์. เม็คเท็ค จำกัด บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทุกชนิด คาริเบทเครื่องมือวัดโดยช่างผู้ชำนาญ สอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิ สอบเทียบเครื่องวัดขนาด สอบเทียบเครื่องวัดมิติแบบต่างๆ และสอบเทียบเครื่องวัดทางไฟฟ้า ซึ่งมีรายการเครื่องมือวัดดังนี้

ขอบข่ายงานบริการสอบเทียบ

ขอบข่ายงานบริการสอบเทียบ