T-Hotbox PDR

เครื่องซ่อมรอยบุบระบบให้ความร้อน
T-Hotbox PDR

เครื่องซ่อมรอยบุบระบบให้ความร้อน T-Hotbox PDR เป็นเครื่องมือซ่อมรอยบุบหรืออุปกรณ์ดึงรอยบุบโดยการใช้ความร้อนในการดึงรอยบุบขึ้นมา เป็นเครื่องมือซ่อมรอยบุบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าความร้อนและเวลาในการตัดความร้อนให้เหมาะสำหรับงานซ่อมรอยบุบเล็กๆ และแผลที่มีลักษณะเป็นรอยไม่ลึกมาก เมื่อซ่อมเสร็จแล้วสีตรงรอยบุบจะไม่มีการขูดขีด รอยซ่อมจะเรียบเนียนสวยงามดังเดิม ตัวเครื่อง T-Hotbox เป็นตัวเครื่องแบบมือถือมาพร้อมกับสายไฟยาว 5 เมตร ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก ใช้งานง่าย มาในกล่องเก็บบรรจุอย่างเรียบร้อย

เครื่องซ่อมรอยบุบแบบความร้อน T-Hotbox PDR Case
เครื่องซ่อมรอยบุบแบบความร้อน T-Hotbox PDR front
เครื่องซ่อมรอยบุบแบบความร้อน T-Hotbox PDR Small
เครื่องซ่อมรอยบุบแบบความร้อน T-Hotbox PDR
previous arrow
next arrow
เครื่องซ่อมรอยบุบแบบความร้อน T-Hotbox PDR Case
เครื่องซ่อมรอยบุบแบบความร้อน T-Hotbox PDR front
เครื่องซ่อมรอยบุบแบบความร้อน T-Hotbox PDR Small
เครื่องซ่อมรอยบุบแบบความร้อน T-Hotbox PDR
previous arrow
next arrow